عطر گل مریم


به خانه ام بیا
و نام مرا مریم صدا کن
بگذار شاخه گل مریم
از صدای تو در ژرفاها بروید
و مست کند
اندوه های شناور را
خانه ام
و نام مرا.

 

مریم اسحاقی

هم بیقرارم کن هم بیقرارم باش . . . .


نوشته شده توسط غریبه در ساعت 21:23 | لینک  |